Jak to się zaczęło


Dlaczego Dubiecko?

Głównym atutem lokalizacji konferencji jest dobra sytuacja logistyczna, ponieważ Dubiecko położone w malowniczym rejonie Pogórza Przemysko-Dynowskiego posiada wyjątkowo ciekawe miejsce konferencyjne w zamku, miejscu urodzenia bpa Ignacego Krasickiego, świetnie przygotowanym na takie wydarzenia oferując dużą salę, hotel i restaurację o wysokim standardzie. Ponadto gmina Dubiecko posiada wiele miejsc noclegowych w hotelach, ośrodkach i gospodarstwach agroturystycznych, które zapewnią spokojne uczestnictwo w wydarzeniach bez konieczności pokonywania długiej i męczącej drogi dojazdowej.
 

Dodatkowym atutem jest różnorodność atrakcji turystycznych, dość niewielka odległość od większości miast powiatowych województwa, ale także bliskość Bieszczadów, które można odwiedzić po zakończeniu konferencji.
 

Warto wspomnieć, że w tym niewielkim miasteczku oprócz Księcia Poetów urodził się także znaczący w medycynie profesor Antoni Bryk, który mimo chłopskiego pochodzenia osiągnął tak wiele dzięki swemu uporowi, mimo wielu przeciwnościom.

Antoni Bryk

Antoni Bryk urodził się 25 maja 1820 r. w Dubiecku. Polski lekarz, chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był synem chłopa. Uczęszczał do szkoły wiejskej. Samouk. Nie mogąc kontynuować nauki uciekł z domu. Dalej kształcił się w gimnazjum we Wiedniu oraz na studiach medycznych.
 

Tytuł doktora medycyny uzyskał w 1846 roku. Mimo wielu próśb, właściciel Dubiecka zażądał powrotu Antoniego Bryka, by przejął rolę po zmarłm ojcu. Aby uniknąć obowiązku pańszczyźnianego Antoni poszedł do wojska jako lekarz garnizonowy gdzie pracował do 1852 r., kiedy to zaczął wykłady z Medycyny Sądowej na UJ, później został także profesorem chirurgii. W 1860 r. objął katedrę chirurgii na UJ. Zmarł 16 lipca 1881 r. w Krakowie.
 

Antoni Bryk wsławił się jako współzałożyciel i redaktor„Przeglądu Lekarskiego”, polski pionier galwanokaustyki i jeden z pierwszych polskich lekarzy stosujących antyseptyczne metody opatrywania ran Listera, które radykalnie zmniejszyły śmiertelność. Znany był także jako biegły operator a jako lekarz medycyny sądowej zapewnił dostarczanie materiału sekcyjnego dla uczelni oraz dotacje.

Skąd pomysł?

Pomysł organizacji konferencji powstał z kilku przyczyn.
 

Głównym powodem jest chęć poszerzenia przez ratowników umiejętności ratowniczych w tym zakresie udzielania pomocy medycznej, w którym ratujący mogliby się czuć niepewnie ze względu na różne zmiany i niejasne procedury a także rzadkie, lecz poważne przypadki. Inną poważną przyczyną jest często zła sytuacja w systemie ratownictwa w znacznej części zależna od zarządzeń odgórnych nie konsultowanych z pracownikami a przynoszących szkodę zarówno pacjentom, jak i pracownikom systemu.

Konferencję opieramy na kilku podstawowych filarach:
- Uczestnicy mają znaczący wpływ na tematykę i kształt konferencji
- Wykłady są dostosowywane do praktycznego wykorzystania przez uczestników pod kątem zawartości i sposobu przekazania 
- Dyskusji o problemach zamienionej w konkretne działania celem wprowadzenia pozytywnych zmian.

Dzięki spotkaniu podczas konferencji z ratownikami z różnych rejonów operacyjnych, możemy zintegrować się, przedyskutować najważniejsze problemy oraz wspólnie znaleźć rozwiązania, które dzięki wspólnemu działaniu możemy zacząć wprowadzać w życie.