Program konferencji


Przyjęte propozycje tematów do poruszenia podczas tegorocznego OKR zostały wybrane na podstawie dyskusji, ankiet i sugestii uczestników I OKR w zeszłym roku.
* Niektóre tematy i godziny mogą ulec zmianom na etapie przygotowań przy decyzji organizatorów, lub bezpośrednio przed konferencją z przyczyn niezależnych od organizatorów.
 
DZIEŃ 1 (piątek 27 października 2017)
 
800 – 900 Rejestracja uczestników
 
900 – 920 Rozpoczęcie konferencji
920 – 940 Wykład inauguracyjny. Quo vadis PRM? Przyszłość ratownictwa medycznego w Polsce.
 
SESJA I – Wykładowa
 
945 – 1005 Stany drgawkowe u dzieci
1010 – 1030 Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci
1035 – 1045 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA 1045 - 1105
 
SESJA II – Wykładowa
 
1105 – 1125 O zmianach w ustawie o PRM słów kilka
1130 – 1230 Tutorial postępowania przedszpitalnego (część otwarta konferencji)
1235 – 1240 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA OBIADOWA 1240 – 1340
 
SESJA III – Posiedzenia szkoleniowe
 
(I PS) 1340 – 1410 Agresja, stres i alkohol. O pacjencie "lubianym" słów kilka
(II PS) 1415 – 1445 Uporczywa resuscytacja
(III PS) 1450 – 1520 Sztywna deska i kołnierz – ratunek dla pacjenta czy zagrożenie?
(IV PS) 1525 – 1555 Ratownik medyczny – pacjent. Interakcja kontrolowana
(V PS) 1600 – 1630 Jak ulepszyć system PRM?
 
1930 – ZABAWA INTEGRACYJNA
_______________________________________________________
 
DZIEŃ 2 (sobota 28 października 2017)
 
SESJA IV – Wykładowa
 
900 – 920 Dekstrokardia oraz Situm Inversus - utrudnienie w diagnostyce ratowniczej
925 – 945 USG FAST – zderzenie z rzeczywistością
950 – 1000 Podsumowanie sesji, pytania
 
PRZERWA 1000 1020
 
SESJA V Wykładowa
 
1025 – 1045 Ratownictwo cywilne w warunkach pola walki (zagrożenia terrorystyczne)
1050 – 1110 Triage w praktyce oraz odstępstwa od procedur
1110 – 1120 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA OBIADOWA 1120 – 1220
 
SESJA VI – Posiedzenia szkoleniowe
 
1220 – 1250 Związki zawodowe zrzeszające ratowników medycznych. Zło konieczne czy zbawienie?
1255 – 1325 Współpraca między jednostkami ratowniczymi
1330 – 1400 ITLS + ALS. Pułapki diagnostyczne
 
Zakończenie części plenarnej konferencji godz. 1400
 
1420 – 1825 – Warsztaty wg zapisów na listach. Rejestracja pierwszego dnia konferencji.
 
(I GW) 1420 – 1505
(II GW) 1510 – 1555
(III GW) 1600 – 1645
(IV GW) 1650 – 1735
(V GW) 1740 – 1825
 
 
Tematyka warsztatów:
1. Postępowanie z dzieckiem po urazie w ZRM
2. Samoobrona dla personelu medycznego
3. USG w ZRM oraz SOR
4. Poród nagły
5. Pacjent urazowy w stanie zagrożenia życia
 
Kolejne tematy warsztatów zostaną dodane po uzgodnieniu
_______________________________________________________
 
 
DZIEŃ 3 (niedziela 29 października 2017)
Możliwości odpoczynku i atrakcje po konferencji:

- Zwiedzanie Muzeum Skamieniałości (darmowe)
- Zwiedzanie Izby Regionalnej (darmowe)
- Wystawa w Kresowym Domu Sztuki (darmowe)
- Spływ kajakowy (płatny, zależny od pogody)
- Paintball (płatny)
- Loty paralotnią (płatny, zależny od pogody)
- Jazda konna (płatny)
- Zwiedzanie rezerwatów przyrody i szlaków turystycznych (bezpłatny)
- Inne atrakcje 
Atrakcje nie wchodzą w skład programu konferencji a udział w nich jest brany na własną odpowiedzialność.

Wykłady poprowadzą


  Dotychczas potwierdzili obecność:

  • Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski —  Profesor zwyczajny Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalizacje: chirurgia, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne, dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, 
  • Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka — Kierownik Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  • Dr n. med. Artur Bijoś — Specjalista Pediatrii, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej w Rzeszowie
  • Lek. med. Mariusz Broniek — Specjalista medycyny sądowej, patomorfolog, Szpitalny Oddział Ratunkowy w Koszalinie
  • Mgr Barbara Seweryn — Ratownik medyczny w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, fizjoterapeuta, asystent na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
  • Mgr Adam Gorgol —  Ratownik medyczny, wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. kard. S. Wyszyńskiego w Lublinie.
  • Mgr Edyta Niemczyk  — Pracownik Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Szpitalny Oddział Ratunkowy Klinicznego Szpitala nr 2 w Rzeszowie, Przewodnicząca Oddziału Podkarpackiego PTPAiIO
  • Sebastian Kuśtek (warsztaty) — Ratownik medyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy Klinicznego Szpitala nr 2 w Rzeszowie.

   

  •  pozostałych dodamy wkrótce.

   

   

Tematyka


W tym roku tematem wiodącym jest Najważniejsze zagadnienia ratownicze wybrane przez uczestników, w tym ratownictwo pediatryczne, w tym:

  ​Dotychczasowo przyjęte propozycje tematów do poruszenia podczas tegorocznego OKR:

  • Stany drgawkowe u dzieci
  • Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci
  • Tutorial postępowania przedszpitalnego - panel otwarty
  • Fast USG w ratownictwie - zderzenie z rzeczywistością
  • Dekstrokardia oraz Situm Inversus - utrudnienie w diagnostyce ratowniczej
  • Pacjent agresywny
  • Zmiany w ustawie i działanie PRM, czy idziemy w dobrym kierunku?
  • Przyszłość ratownictwa w Polsce
  • Uporczywa resuscytacja
  • Sztywna deska i kołnierz - ratunek, czy zagrożenie?
  • Ratownictwo cywilne w warunkach pola walki (zagrożenia terrorystyczne)
  • Triage w praktyce oraz odstępstwa od procedur
  • Współpraca między jednostkami ratowniczymi
  • Analiza i rozwiązywanie problemów w systemie
  • Przygotowanie dziecka urazowego do transportu (warsztaty)
  • Techniki samoobrony dla ratowników (warsztaty)
  • Poród uliczny (warsztaty)

  * Niektóre tematy mogą ulec zmianom na etapie przygotowań przy decyzji organizatorów, lub bezpośrednio przed konferencją z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Główne cele konferencji


  • Poszerzenie i utrwalenie umiejętności i wiedzy
  • Uskutecznienie działań
  • Integracja i poprawa współpracy w systemie
  • Uzyskanie do 26 punktów z samokształcenia (15 punktów konferencja, 6 pkt seminarium + 0-5 pkt - warsztaty)
  • Próba określenia najważniejszych problemów w ZRM oraz znalezienia rozwiązań

Zainteresowany uczestnictwem?

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, utrwalić posiadane umiejętności i zdobyć nowe, rozwinąć się i poszerzyć swoje możliwości - zapraszamy do udziału w konferencji.