Program konferencji


Przyjęte propozycje tematów do poruszenia podczas tegorocznego OKR zostały wybrane na podstawie dyskusji, ankiet i sugestii uczestników I OKR w zeszłym roku.
* Niektóre tematy i godziny mogą ulec zmianom na etapie przygotowań przy decyzji organizatorów, lub bezpośrednio przed konferencją z przyczyn niezależnych od organizatorów.
 
 
DZIEŃ 1 (piątek 27 października 2017)
 
800 – 900 Rejestracja uczestników
900 – 920 Rozpoczęcie konferencji — Organizatorzy: mgr Edyta Niemczyk, mgr Adam Gorgol, Daniel Śliwiński
 
SESJA I – Wykładowa
 
 
920 – 940 Wykład inauguracyjny. Przymus bezpośredni w praktyce ZRM – ppłk rez. dr hab. n. med Mariusz Goniewicz
945 – 1005 Stany drgawkowe u dzieci – dr n. med. Artur Bijoś
1010 – 1030 Analgosedacja u dzieci w warunkach ratownictwa medycznego – dr n. med. Beata Rybojad
1035 – 1055 Dekstrokardia oraz Situm Inversus – utrudnienie w diagnostyce ratowniczej – lek. med. Mariusz Broniek
1055 – 1110 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA 1110 - 1125
 
SESJA II – Wykładowa
 
1125 – 1145 Czy symulacja medyczna jest potrzebna w nauczaniu ratowników medycznych pediatrii – prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski, lic. Wojciech Dzikowski
1150 – 1250 Tutorial postępowania przedszpitalnego (część otwarta konferencji) – (lek. med. Maja Chrzanowska-Wąsik, mgr Edyta Niemczyk, mgr Adam Gorgol, Stefan Zubel, Piotr Dymon, Daniel Śliwiński)
1250 – 1300 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA OBIADOWA 1300 – 1410
 
SESJA III – Seminarium
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH
1410 – 1440 Praca ZRM w warunkach podwyższonego ryzyka. Pacjent agresywny – mgr Barbara Seweryn, mgr Patrycja Psuj
1445 – 1515 Sztywna deska i kołnierz – ratunek dla pacjenta czy zagrożenie? - dr. n. o zdr. Patryk Rzońca, Daria Wiśniewska.
1520 – 1550 Jak ulepszyć system PRM? - Daniel Śliwiński
1555 – 1625 Analiza medycznych czynności ratunkowych udzielanych przez ZRM pacjentom z udarem mózgu — mgr Łukasz Maciejewski
 
PRZERWA 1625 – 1645
 
1645 – 1715 Znaczenie organizacji pozarządowych wspierających System Ratownictwa Medycznego — Stowarzyszenie Ratowników Wodnych i Medycznych „Semper Paratus”
1730 – 1755 Decyzja o podjęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w świetle Wytycznych 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji 
prof. dr. hab. n. med. Janusz Andres
 
1930 – ZABAWA INTEGRACYJNA
 
_______________________________________________________
 
 
DZIEŃ 2 (sobota 28 października 2017)
 
SESJA IV – Wykładowa
 
820 – 900 Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, prof. UR
905 – 925 Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym – mgr Beata Chilimoniuk
930 – 950 Zawał prawej komory serca jako szczególny przypadek w pracy ZRM – mgr Tomasz Kulpok-Bagiński
950 – 1000 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA 1000 1025
 
SESJA V Wykładowa
 
1025 – 1045 Ratownictwo cywilne w warunkach pola walki – Dariusz Rogoziński
1050 – 1110 Triage w praktyce ZRM – mgr Adam Gorgol, mgr Kamil Bednarz
1110 – 1120 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA OBIADOWA 1120 – 1220
 
SESJA VI – Posiedzenia szkoleniowe
 
1220 – 1250 Związki zawodowe zrzeszające ratowników medycznych. Zło konieczne czy zbawienie? — Piotr Dymon
1255 – 1325 Współpraca między jednostkami ratowniczymi — st. str. mgr Adrian Ząbek
1330 – 1355 ITLS + ALS. Pułapki diagnostyczne — mgr Paweł Łukasiewicz
 
Zakończenie części plenarnej konferencji godz. 1400
 
1430 – 1835 – Warsztaty wg zapisów na listach. Rejestracja pierwszego dnia konferencji.
 
(I GW) 1430 – 1515
(II GW) 1520 – 1605
(III GW) 1610 – 1655
(IV GW) 1700 – 1745
(V GW) 1750 – 1835
 
Tematyka warsztatów:
 1. Postępowanie z dzieckiem po urazie w ZRM – mgr Adam Gorgol, mgr Daniel Sieniawski
 2. Poród nagły – dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, dr n. o zdr. Ewa Rzońca
 3. Wstępne postępowanie ZRM z dorosłym pacjentem urazowym – dr n. o zdr. Patryk Rzońca, mgr Mariusz Gawroński
 4. Elementy samoobrony dla personelu medycznego oraz regulacje prawne technik interwencyjnych – Sebastian Kuśtek
 5. Rękoczyny w ratownictwie wodnym i ich zastosowanie w ZRM – Stowarzyszenie Ratowników Wodnych i Medycznych „Semper Paratus”
 6. Rozwiązania w tamowaniu krwotoków w pomocy przedszpitalnej – Mateusz Mokrzycki
 7. Odbieranie porodu przez ratowników medycznych — firma Laerdal — Michał Żyła
_______________________________________________________
 
 
DZIEŃ 3 (niedziela 29 października 2017)
Możliwości odpoczynku i atrakcje po konferencji:

- Zwiedzanie Muzeum Skamieniałości (darmowe)
- Zwiedzanie Izby Regionalnej (darmowe)
- Wystawa w Kresowym Domu Sztuki (darmowe)
- Spływ kajakowy (płatny, zależny od pogody)
- Paintball (płatny)
- Loty paralotnią (płatny, zależny od pogody)
- Jazda konna (płatny)
- Zwiedzanie rezerwatów przyrody i szlaków turystycznych (bezpłatny)
- Inne atrakcje 
Atrakcje nie wchodzą w skład programu konferencji a udział w nich jest brany na własną odpowiedzialność.

Wykłady poprowadzą


  Dotychczas potwierdzili obecność:

  • Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski —  Profesor zwyczajny Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalizacje: chirurgia, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne, dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, 
  • Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Andres —  Profesor zwyczajny Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ, Prezes Polskiej Rady Resuscytacji. 
  • Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka — Kierownik Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  • Dr n. med. Artur Bijoś — Specjalista Pediatrii, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej w Rzeszowie
  • Lek. med. Mariusz Broniek — Specjalista medycyny sądowej, patomorfolog, Szpitalny Oddział Ratunkowy w Koszalinie
  • Mgr Barbara Seweryn — Ratownik medyczny w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, fizjoterapeuta, asystent na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
  • Mgr Adam Gorgol —  Ratownik medyczny, wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. kard. S. Wyszyńskiego w Lublinie.
  • Mgr Edyta Niemczyk  — Pracownik Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Szpitalny Oddział Ratunkowy Klinicznego Szpitala nr 2 w Rzeszowie, Przewodnicząca Oddziału Podkarpackiego PTPAiIO
  • Sebastian Kuśtek (warsztaty) — Ratownik medyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy Klinicznego Szpitala nr 2 w Rzeszowie.
  • pozostałych dodamy wkrótce.

Tematyka


W tym roku tematem wiodącym jest Najważniejsze zagadnienia ratownicze wybrane przez uczestników, w tym ratownictwo pediatryczne, w tym:

  ​Dotychczasowo przyjęte propozycje tematów do poruszenia podczas tegorocznego OKR:

  • Stany drgawkowe u dzieci
  • Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci
  • Tutorial postępowania przedszpitalnego - panel otwarty
  • Fast USG w ratownictwie - zderzenie z rzeczywistością
  • Dekstrokardia oraz Situm Inversus - utrudnienie w diagnostyce ratowniczej
  • Pacjent agresywny
  • Zmiany w ustawie i działanie PRM, czy idziemy w dobrym kierunku?
  • Przyszłość ratownictwa w Polsce
  • Uporczywa resuscytacja
  • Sztywna deska i kołnierz - ratunek, czy zagrożenie?
  • Ratownictwo cywilne w warunkach pola walki (zagrożenia terrorystyczne)
  • Triage w praktyce oraz odstępstwa od procedur
  • Współpraca między jednostkami ratowniczymi
  • Analiza i rozwiązywanie problemów w systemie
  • Przygotowanie dziecka urazowego do transportu (warsztaty)
  • Techniki samoobrony dla ratowników (warsztaty)
  • Poród uliczny (warsztaty)

  * Niektóre tematy mogą ulec zmianom na etapie przygotowań przy decyzji organizatorów, lub bezpośrednio przed konferencją z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Główne cele konferencji


  • Poszerzenie i utrwalenie umiejętności i wiedzy
  • Uskutecznienie działań
  • Integracja i poprawa współpracy w systemie
  • Uzyskanie do 26 punktów z samokształcenia (15 punktów konferencja, 6 pkt seminarium + 0-5 pkt - warsztaty)
  • Próba określenia najważniejszych problemów w ZRM oraz znalezienia rozwiązań

Zainteresowany uczestnictwem?

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę, utrwalić posiadane umiejętności i zdobyć nowe, rozwinąć się i poszerzyć swoje możliwości - zapraszamy do udziału w konferencji.