I OKR - 2016


Poruszone tematy:


  Tematem wiodącym było Ratownictwo Pediatryczne, w tym:

  • Badanie dziecka
  • Choroby dzieci
  • Problemy chirurgiczne u dzieci
  • Dziecko urazowe
  • Dziecko w ciężkim stanie
  • Dziecko maltretowane
  • Transport dziecka i zabezpieczenie lekowe
  • Przeliczanie dawek leków
  • Hipotermia i skrajna hipotermia
  • Odstąpienie od czynności w świetle wytycznych ERC 2015
  • Leki i rozporządzenia - kluczowe zmiany
  • Postępowanie z pacjentem agresywnym
  • Nowe sposoby na jednolite i czytelne procedury w ZRM
  • Analiza i rozwiązywanie problemów w systemie

Program:


Piątek, 27.10.2016

700 - 900 — Rejestracja

900 - 920 — Powitanie

Wykład inauguracyjny

Sesja I 

Przerwa

Sesja II 

I posiedzenie szkoleniowe 

II posiedzenie szkoleniowe 

Przerwa obiadowa

III posiedzenie szkoleniowe 

IV posiedzenie szkoleniowe

Przerwa

V posiedzenie szkoleniowe

VI posiedzenie szkoleniowe

1800 — zakończenie piątkowych zajęć

Zabawa integracyjna 
2000  —  ?

 

Sobota, 28.10.2016

Sesja III​

Przerwa

Sesja IV 

Przerwa obiadowa

VII Posiedzenie szkoleniowe

VIII Posiedzenie szkoleniowe

Zakończenie konferencji, pożegnanie uczestników oraz zaproszenie na warsztaty

Przerwa

Warsztaty tematyczne w grupach (równolegle)
(5 punktów edukacyjnych — po 1 za każdą godzinę warsztatu na odrębnym zaświadczeniu)

 

Niedziela, 29.10.2016

Możliwości odpoczynku po konferencji:

- Zwiedzanie Muzeum Skamieniałości (darmowe)
- Zwiedzanie Izby Regionalnej (darmowe)
- Wystawa w Kresowym Domu Sztuki (darmowe)
- Spływ kajakowy (płatny, zależny od pogody)
- Paintball (płatny)
- Loty paralotnią (płatny, zależny od pogody)
- Jazda konna (płatny)
- Zwiedzanie rezerwatów przyrody (bezpłatny)
- Inne atrakcje 

Atrakcje nie wchodzą w skład programu konferencji a udział w nich jest brany na własną odpowiedzialność.

Wykłady poprowadzili:


  • Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski —  Profesor zwyczajny Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalizacje: chirurgia, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne, dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, 
  • Prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski — profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ekspert w dziedzinie ratownictwa medycznego, dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, redaktor naczelny kwartalnika naukowego Emergency Medical Service.
  • Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka — Kierownik Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  • Prof. nadzw. UM w Łodzi  dr hab. n. med. Waledemar Machała — Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi – UM w Łodzi, specjalista anestezjologii i ratownictwa medycznego, 
  • Dr n. med. Artur Bijoś — Specjalista Pediatrii, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej w Rzeszowie
  • Lek. med. Mariusz Broniek — Specjalista medycyny sądowej, patomorfolog, Szpitalny Oddział Ratunkowy w Koszalinie
  • Lek. med. Joanna Bierawska — Konsultant Wojewódzki ds. medycyny ratunkowej, specjalista medycyny ratunkowej, Szpitalny Oddział Ratunkowy w Leżajsku.
  • Mgr Barbara Seweryn — Ratownik medyczny w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, fizjoterapeuta, asystent na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
  • Mgr Adam Gorgol —  Ratownik medyczny, wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. kard. S. Wyszyńskiego w Lublinie.
  • Mgr Edyta Niemczyk  — Pracownik Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Szpitalny Oddział Ratunkowy Klinicznego Szpitala nr 2 w Rzeszowie, Przewodnicząca Oddziału Podkarpackiego PTPAiIO
  • Sebastian Kuśtek (warsztaty) — Ratownik medyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy Klinicznego Szpitala nr 2 w Rzeszowie.

Organizatorzy:


Sponsorzy:


Partnerzy:


Patronat honorowy:


Patronat medialny:


Materiały reklamowe:


— format A4, wersja kolorowa

 — format A4, wersja czarno-biała

— format A4, wersja kolorowa

 — format A4,  wersja czarno -biała

 — format A3