II OKR - 2017


Poruszone tematy:


  W tym roku poruszyliśmy najważniejsze zagadnienia ratownicze wybrane przez uczestników, w tym ratownictwo pediatryczne.

  Przyjęte propozycje tematów do poruszenia podczas tegorocznego OKR:

  • Stany drgawkowe u dzieci
  • Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci
  • Tutorial postępowania przedszpitalnego - panel otwarty
  • Fast USG w ratownictwie - zderzenie z rzeczywistością
  • Dekstrokardia oraz Situm Inversus - utrudnienie w diagnostyce ratowniczej
  • Pacjent agresywny
  • Zmiany w ustawie i działanie PRM, czy idziemy w dobrym kierunku?
  • Przyszłość ratownictwa w Polsce
  • Uporczywa resuscytacja
  • Sztywna deska i kołnierz - ratunek, czy zagrożenie?
  • Ratownictwo cywilne w warunkach pola walki (zagrożenia terrorystyczne)
  • Triage w praktyce oraz odstępstwa od procedur
  • Współpraca między jednostkami ratowniczymi
  • Analiza i rozwiązywanie problemów w systemie
  • Przygotowanie dziecka urazowego do transportu (warsztaty)
  • Techniki samoobrony dla ratowników (warsztaty)
  • Poród uliczny (warsztaty)

  * Niektóre tematy mogły ulec zmianom na etapie przygotowań przy decyzji organizatorów, lub bezpośrednio przed konferencją z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Program:


Przyjęte propozycje tematów do poruszenia podczas tegorocznego OKR zostały wybrane na podstawie dyskusji, ankiet i sugestii uczestników I OKR w zeszłym roku.

* Niektóre tematy i godziny mogły ulec zmianom na etapie przygotowań przy decyzji organizatorów, lub bezpośrednio przed konferencją z przyczyn niezależnych od organizatorów.
 
 
DZIEŃ 1 (piątek 27 października 2017)
 
08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:20 Rozpoczęcie konferencji — Organizatorzy: mgr Edyta Niemczyk, mgr Adam Gorgol, Daniel Śliwiński
 
SESJA I – Wykładowa
 
09:20 – 09:40 Wykład inauguracyjny. Przymus bezpośredni w praktyce ZRM – ppłk rez. dr hab. n. med Mariusz Goniewicz
09:45 – 10:05 Stany drgawkowe u dzieci – dr n. med. Artur Bijoś
10:10 – 10:30 Analgosedacja u dzieci w warunkach ratownictwa medycznego – dr n. med. Beata Rybojad
10:35 – 10:55 Dekstrokardia oraz Situm Inversus – utrudnienie w diagnostyce ratowniczej – lek. med. Mariusz Broniek
10:55 – 11:10 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA 11:10 - 11:25
 
SESJA II – Wykładowa
 
11:25 – 11:45 Czy symulacja medyczna jest potrzebna w nauczaniu ratowników medycznych pediatrii – prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski, lic. Wojciech Dzikowski
11:50 – 12:50 Tutorial postępowania przedszpitalnego (część otwarta konferencji) – (lek. med. Maja Chrzanowska-Wąsik, mgr Edyta Niemczyk, mgr Adam Gorgol, Stefan Zubel, Piotr Dymon, Daniel Śliwiński)
12:50 – 13:00 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA OBIADOWA 13:00 – 14:10
 
SESJA III – Seminarium
WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH
14:10 – 14:40 Praca ZRM w warunkach podwyższonego ryzyka. Pacjent agresywny – mgr Barbara Seweryn, mgr Patrycja Psuj
14:45 – 15:15 Sztywna deska i kołnierz – ratunek dla pacjenta czy zagrożenie? - dr. n. o zdr. Patryk Rzońca, Daria Wiśniewska.
15:20 – 15:50 Jak ulepszyć system PRM? - Daniel Śliwiński
15:55 – 16:25 Analiza medycznych czynności ratunkowych udzielanych przez ZRM pacjentom z udarem mózgu — mgr Łukasz Maciejewski
 
PRZERWA 16:25 – 16:45
 
16:45 – 17:15 Znaczenie organizacji pozarządowych wspierających System Ratownictwa Medycznego — Stowarzyszenie Ratowników Wodnych i Medycznych „Semper Paratus”
17:30 – 17:55 Decyzja o podjęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w świetle Wytycznych 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji –
prof. dr. hab. n. med. Janusz Andres
 
19:30 – ZABAWA INTEGRACYJNA
 
_______________________________________________________
 
 
DZIEŃ 2 (sobota 28 października 2017)
 
SESJA IV – Wykładowa
 
08:20 – 09:00 Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, prof. UR
09:05 – 09:25 Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym – mgr Beata Chilimoniuk
09:30 – 09:50 Zawał prawej komory serca jako szczególny przypadek w pracy ZRM – mgr Tomasz Kulpok-Bagiński
09:50 – 10:00 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA 10:00 – 10:25
 
SESJA V – Wykładowa
 
10:25 – 10:45 Ratownictwo cywilne w warunkach pola walki – Dariusz Rogoziński
10:50 – 11:10 Triage w praktyce ZRM – mgr Adam Gorgol, mgr Kamil Bednarz
11:10 – 11:20 Podsumowanie sesji
 
PRZERWA OBIADOWA 11:20 – 12:20
 
SESJA VI – Posiedzenia szkoleniowe
 
12:20 – 12:50 Związki zawodowe zrzeszające ratowników medycznych. Zło konieczne czy zbawienie? — Piotr Dymon
12:55 – 13:25 Współpraca między jednostkami ratowniczymi — st. str. mgr Adrian Ząbek
13:30 – 13:55 ITLS + ALS. Pułapki diagnostyczne — mgr Paweł Łukasiewicz
 
Zakończenie części plenarnej konferencji godz. 14:00
 
14:30 – 18:35 – Warsztaty wg zapisów na listach. Rejestracja pierwszego dnia konferencji.
 
(I GW) 14:30 – 15:15
(II GW) 15:20 – 16:05
(III GW) 16:10 – 16:55
(IV GW) 17:00 – 17:45
(V GW) 17:50 – 18:35
 
Tematyka warsztatów:
 1. Postępowanie z dzieckiem po urazie w ZRM – mgr Adam Gorgol, mgr Daniel Sieniawski
 2. Poród nagły – dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, dr n. o zdr. Ewa Rzońca
 3. Wstępne postępowanie ZRM z dorosłym pacjentem urazowym – dr n. o zdr. Patryk Rzońca, mgr Mariusz Gawroński
 4. Elementy samoobrony dla personelu medycznego oraz regulacje prawne technik interwencyjnych – Sebastian Kuśtek
 5. Odbieranie porodu przez ratowników medycznych — firma Laerdal — Michał Żyła
_______________________________________________________
 
 
DZIEŃ 3 (niedziela 29 października 2017)

Możliwości odpoczynku i atrakcje po konferencji:
- Zwiedzanie Muzeum Skamieniałości (darmowe)
- Zwiedzanie Izby Regionalnej (darmowe)
- Wystawa w Kresowym Domu Sztuki (darmowe)
- Spływ kajakowy (płatny, zależny od pogody)
- Paintball (płatny)
- Loty paralotnią (płatny, zależny od pogody)
- Jazda konna (płatny)
- Zwiedzanie rezerwatów przyrody i szlaków turystycznych (bezpłatny)
- Inne atrakcje 
 
Atrakcje nie wchodzą w skład programu konferencji a udział w nich jest brany na własną odpowiedzialność.
 

Wykłady poprowadzili:


  • Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski 
  • Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Andres 
  • Ppłk rez. dr hab. n. med Mariusz Goniewicz
  • Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka  
  • Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień
  • Dr n. o zdr. Ewa Rzońca
  • Dr n. med. Artur Bijoś 
  • Dr n. med. Beata Rybojad
  • Dr. n. o zdr. Patryk Rzońca
  • Lek. med. Maja Chrzanowska-Wąsik
  • Lek. med. Mariusz Broniek 
  • Mgr Barbara Seweryn 
  • Mgr Patrycja Psuj 
  • Mgr Beata Chilimoniuk
  • Mgr Mariusz Gawroński
  • Mgr Łukasz Maciejewski
  • Mgr Tomasz Kulpok-Bagiński ​
  • Mgr Paweł Łukasiewicz 
  • Mgr Kamil Bednarz
  • Mgr Adam Gorgol
  • Mgr Daniel Sieniawski
  • Mgr Edyta Niemczyk  
  • Mgr Stefan Zubel 
  • St. str. mgr Adrian Ząbek
  • Lic. Piotr Dymon
  • Lic. Daniel Śliwiński
  • Lic. Wojciech Dzikowski 
  • Dariusz Rogoziński
  • Sebastian Kuśtek (warsztaty) 

Organizatorzy:


Sponsorzy:


Partnerzy:


 

Patronat honorowy:


Patronat medialny:


Materiały reklamowe:


 — format A4, wersja kolorowa

 — format A4, wersja czarno-biała

AED do ratowania