Formularz rejestracyjny


Szanowni Państwo.

Formularz rejestracyjny III OKR w Dubiecku jest aktywny.

Specjalnie dla Was uaktywniliśmy możliwość zniżek na uczestnictwo w konferencji:
 — Zniżka edukacyjna dla uczestników konferencji partnerskich oraz studentów (na podstawie certyfikatu uczestnictwa, lub  zaświadczenia z uczelni)
 — Zniżka organizatorska dla organizatorów OKR oraz członków komitetów organizacyjnych konferencji partnerskich.

Aktualne warunki uczestnictwa i regulamin są umieszczone w odpowiednich odnośnikach w formularzu

Wysokość opłaty uczestnictwa
(wynajem sali, ugoszczenie prelegentów, materiały, 2 obiady, przerwy kawowe, zabawa integracyjna z wyżywieniem etc.)

Stawki podstawowe:
I termin (do 30 września) — 300 zł
II termin (1 - 28 października) — 350 zł
III termin (29 października - 18 listopada) — 450 zł

Stawki po zniżce edukacyjnej (uczestnicy wcześniejszych konferencji oraz studenci):
I termin (do 30 września) — 270 zł
II termin (1 - 28 października) — 300 zł
III termin (29 października - 18 listopada) — 350 zł

Stawki po zniżce organizatorskiej (organizatorzy konferencji):
I termin (do 30 września) — 250 zł
II termin (1 - 28 października) — 270 zł
III termin (29 października - 18 listopada) — 300 zł

Prosimy w tytule przelewu podać rodzaj zniżki
W razie wątpliwości prosimy o kontakt

Serdecznie zapraszamy

 
Dane personalne

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

Faktura

Tak Nie

Zniżka


Lista zniżek: PDF

Regulamin

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych powyżej wyłącznie przez organizatora III Ogólnopolskiej Konferencji Ratowniczej wyłącznie do celów wewnątrz organizacyjnych tego podmiotu w tym na potrzeby organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Ratowniczej. Wiem o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawieniu moich danych osobowych (ustawa z 29.08.1997r., Dz. U. 02.101.926 z późń. zm). Więcej informacji

Powiadomienia E-Mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres mailowy informacji związanych z organizacją III Ogólnopolskiej Konferencji Ratowniczej.

Powiadomienia SMS

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi krótkich wiadomości tekstowych - SMS na podany przeze mnie numer telefonu związanych z organizacją III Ogólnopolskiej Konferencji Ratowniczej.